Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № I-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция „Митници“ на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците

Съгласно чл. 42е от ЗДАНС, Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България превозвани по въздух, работи в сътрудничество с Агенция „Митници“ (АМ), като предоставя данните съобразно резултатите от получените съвпадения по предварително определени критерии (ПОК) и от съпоставяне с информационни фондове, съгласно методика и ред, утвърдени с Инструкция № I-4 от 2016 г. за определяне от Агенция „Митници“ към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция „Национална сигурност“, и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на Агенция „Митници“ (Инструкция № I-4 от 2016 г.).

С цел ефективност и яснота при взаимодействието между служителите на Националното звено и служителите на АМ и с оглед разрастването на сътрудничеството и надграждане на съществуващия трансфер чрез разработване на специализирано софтуерно приложение за целите на изпращане, получаване, съхранение и визуализация на данните, изпращани на АМ от Националното звено, е необходимо да бъдат прецизирани някои от текстовете в Инструкция № I-4 от 2016 г.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се оптимизира методиката за определяне от АМ към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на АМ.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Агенция „Митници“ за 2024 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.

 

 


Дата на откриване: 10.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари