Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни

 

С наредбата се определят условията и редът за вземане на проби от храни, произведени в страната, Европейския съюз или с произход от трети държави, предназначени за пускане на пазара на Съюза, с изключение на натурални минерални, изворни и трапезни води, за извършване на лабораторни изпитвания за целите на официалния контрол.

Наредбата определя условията и редът за вземане на проби, прилагани при провеждането на официалния контрол върху съдържанието на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни от растителен и животински произход, посочени в приложение І на Регламент (ЕО) № 396/2005, както и условията и редът за вземане на проби и методите за анализ на пчелен мед.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 PMonevska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 7.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари