Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 7.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 февруари 2024 г. 23:35:53 ч.
Aziti

Трета колона

Като СНД
 
 
C1.I4 Младежки центрове
 
Министерство на образованието и
науката
СНД
 
 
може да се добави и Министерството на младежта и спорта
 
.....
 
C1.R1 Реформа на предучилищното,
училищното образование и на ученето
през целия живот
 
Министерство на образованието и
науката, Министерство на труда и
социалната политика
 
може да се добави Министерство на икономиката
 
....
 
C1.R2 Реформа на висшето образование
 
Министерство на образованието и
науката
 
може да се добави Министерство на икономиката и Министерство на иновациите и растежа
 
...
 
C10.R2 Противодействие на корупцията
 
Министерство на правосъдието
 
може да се добави Министерство на икономиката 
 
....
 
C10.R4 Укрепване на производствата по
несъстоятелност
 
Министерство на правосъдието
 
може да се добави Министерство на икономиката 
 
 
 
...
 
C10.R9 Подобряване на качеството на
законодателния процес Народно събрание
 
може да се добави Прокуратурата
 
....
 
C10.R12 Съвет за икономически анализи Администрация на Министерския
съвет
може да се добави БАН
 
 
 
....
 
C11.R1 Реформа на схемата за минимален доход Министерство на труда и
социалната политика
 
може да се добави Министерство на икономиката и Министерство на финансите
 
....
 
 
C11.R2 Реформа на социалните услуги Министерство на труда и
социалната политика
 
може да се добави Министерство на здравеопазването
 
....
 
C12.R3 Повишаване на привлекателността на
здравните професии и насърчаване на по
балансираното разпределение на
здравните специалисти на територията на
страната
 
Министерство на здравеопазването
 
може да се добави Министерство на труда и социалните грижи
 
 
 
...
 
C12.R6 План за съвременно здравно образование
в училищата
 
Министерство на здравеопазването
 
може да се добави Министерство на образованието и науката
 
 
 
....
 
Изпълнението е хубаво да се възложи поне на две или дори три министерства/oрганизации, които от една страна да се контролират.конкурират, но и от друга страна да разглеждат различни гледни точки.
 
Почти навсякъде липсва ВЪНШНА структура за наблюдение и Краен получател (КП). Моля добавете където е възможно да се дефинира!