Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

С предложените изменения в Наредбата за приобщаващото образование се осигурява възможност родителят самостоятелно да взема решение по отношение на отсъствията на неговото дете в образователната система в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение на детето и др. и това да се случва в уведомителен режим по отношение на училището чрез класния ръководител, а не в разрешителен от директора, с което се намалява и административната тежест. В този смисъл се премахва разрешителният режим от страна на директора на образователната институция по отношение на отсъствията на ученика от училище до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

С новата реакция се предлага дните в една учебна година, в които ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител, да се увеличат на 15 дни. Увеличението на дните е адекватно спрямо продължителността на учебната година и разнообразието от ситуации, които могат да възникнат и предизвикат отсъствие на ученика.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за уважаване на отсъствията на ученика по медицински причини се уточнява и редът на подаване на този документ, а именно по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител от родителя в училището, като така се облекчават и родителите.


Дата на откриване: 2.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 февруари 2024 г. 00:55:21 ч.
maritours

Одобрение

Като родител на дете с хронично заболяване приветствам идеята за тези 15 дни с бележка от родител! Голямо облекчение ще е за нас,когато се налага кратко еднодневно отсъствие поради хроничните неразположения, да мога да извиня, без да се налага да тичам до личния ,,да чакам по опашки ,заради 2-3 пропуснатипучебни часа!

08 февруари 2024 г. 07:58:15 ч.
bpanch

Подкрепа

Като родител на три малки деца, които постоянно се заразяват едно друго, прекарвам половината си време пред лекарския кабинет за бележка - напълно ненужно. В общия случай децата нямат необходимост от преглед, овладявам положението вкъщи, но чакам с часове за бележки. Нека ни бъде дадена възможността в такива ситуации да извиним отсъствията без преглед и бележка. Тези 15 дни са абсолютния минимум (за многодетно семейство). 

 

08 февруари 2024 г. 09:44:15 ч.
julia_miteva

Подкрепям

Давам пример от последното боледуване на сина ми. В продължение на седмица той беше нито болен - така че да изисква посещение на лекар, който да го остави да се лекува вкъщи - нито здрав - в пълна кондиция и в добро състояние. Така той изкара цяла седмица на училище, което в последствие доведе до по-сериозно разболяване, което изиска да си стои вкъщи цяла седмица. Смятам, че ако имах възможност да го спра от училище с бележка от мен за ден-два, за да укрепне и да се възстанови, изобщо нямаше да се стигне до по-сериозното боледуване.

Втори пример - сестра ми е в малка община - Костенец, за да се знае, там няма спешен кабинет, а педиатрите се появяват два-три пъти в седмицата, когато племенника ми се разболее нямат почти никакви варианти на избор. Дори имаха случай, при който дежурния лекар ги беше върнал цитирам "чакайте да се влоши и тогава пак елате". При тях децата болни-здрави все са на училище, поради изключително тегавата процедура по сдобиване със заветната електронна бележка. Смятам, че възможността да освобождаваме детето от занятия до ден-два, когато е в такова несигурно състояние е много по-добрия вариант, отколкото да чакаме да се влоши, че да реагираме тогава.

08 февруари 2024 г. 11:30:21 ч.
emiliya.bikarska@bps-edu.org

Подкрепям

Подкрепям направеното предложение. Общуването ми с родителите, през почти 40-годишната ми учителска практика, с много редки единични изключения, не ме е срещало с безотговорни и неангажирани с развитието на децата си хора. Тези 15 дни не биха нарушили академичните резултати на децата. Според мен, приемането на това Постановление, е добър начин да излезем от формалните и лишени от загриженост отношения между родителите и училището.

08 февруари 2024 г. 14:57:39 ч.
LiliLaskova

Подкрепям!

Подкрепям напълно промяната в Наредбата за приобщаващото образование и считам за много добра възможността децата да имат право 15 дни да отсъстват от училище (дори би било добре да са и повече). Това ще е единствено в полза на всички страни в процеса.

Промяната ще облекчи частично личните лекари, тъй като те са твърде ангажирани с издаване на бележки за ясли, градини и училища. Ако детето прояви леко неразположение или пък внезапно такова, най - доброто за него е да остане ден - два у дома и едва при влошаване на състоянието да се потърси лекарска помощ. Неразположенията при големите ученици често са краткотрайни, но единствено необходимостта от бележка налага отиването им на лекар, при това придружени от родител,тъй като са непълнолетни. Новият ред ще ограничи тази безсмислена практика и ще облекчи родители и деца. 

Промяната би намалила и административната тежест при директорите на училища, тъй като до сега те бяха ангажирани с разглеждане на заявления за отсъствия. От друга страна в случаите, когато се налага непланирано и непредвидено отсъствие на дете, тази възможност става неприложима, тъй като директорът трябва предварително да бъде сезиран и да даде отговор.

Нарастването на броя на дните с право на отсъствие не е голямо - от десет до сега ще станат петнадесет. Но облекчената процедура на използването им ще ги направи много по-ефективни и по-достъпни за родителите. Това по никакъв начин няма да се отрази негативно на усвояването на материала, нито на качеството на обучение.  

Не на последно място нашите ученици, особено в малките класове, но и всички останали са изключително натоварени. Особено през втората половина на учебната година те вече са изтощени, преуморени, отегчени от учебния процес. Това се отразява както на способността им да се концентрират и учат, така и на общото им състояие. Причината е както често несъобразения с възрастта учебен материал и големия обем, но и липсата на нормална почивка в учебно време. Дните във ваканция се обявяват така, че и съботите и неделите, както и официалните почивни дни да се броят, за да изглеждат повече, но реално истинските почивни дни са малко ( есенната ваканция е два (2) работни дни, коледната ваканция е три (3) работни дни, междусрочната ваканция е един (1) работен ден и т.н.). Дори част от тези дни да се използват за почивка на децата - това ще бъде само от полза за тях и за здравето им.

08 февруари 2024 г. 19:24:42 ч.
Аз

Заглавие

Одобрявам, защото вярвам в ползотворното сътрудничество между семейството и училището в името на децата ни. Формализмът във взаимоотношенията вреди. Родители и учители сме партньори и съмишленици. Не се надлъгваме взаимно. 

08 февруари 2024 г. 20:57:43 ч.
Светлин Илиев Славчев

Подкрепям

Подкрепям идеята - децата и родителите имат нужда от повече свобода през учебната година.

08 февруари 2024 г. 21:38:48 ч.
РМ

Подкрепа

От опита си на педагог - и в сферата и на средното, и на висшето образование, и като многодетен родител намирам, че предложените изменения на Наредбата за приобщаващо образование са стъпки в правилната посока. Освен мярка за облекчение за родители, лични лекари, учители и директори, те са израз на доверие към учениците и техните семейства - полагащо им се по право, но и заслужено. Да, императивността и рестриктивността действат - но с отрицателен знак и с формални резултати. Докато доверието е в основата на позитивния и ефективен процес на обучение. Това трябва да е приоритет в момента за българското училище, с дългосрочни ползи е и за обществото ни.

09 февруари 2024 г. 18:16:29 ч.
GalYol

Подкрепям

Подкрепям напълно! Определено е стъпка в правилната посока, която ще облекчи всички, въвлечени процеса по извиняване на отсъствия - лекари, родители, ученици, учители и директори.

Следваща правилна стъпка ще е, при леки неразположения бележка от лекар да се изисква еденствено, само ако са над 2-3 дни.

09 февруари 2024 г. 19:45:07 ч.
Delo

Абсолютна подкрепа!

Подкрепям абсолютно възможността родителите да имат по-голяма свобода относно посещенията и да се намали до минимум висенето пред лекарски кабинети.

09 февруари 2024 г. 19:45:16 ч.
Delo

Абсолютна подкрепа!

Подкрепям абсолютно възможността родителите да имат по-голяма свобода относно посещенията и да се намали до минимум висенето пред лекарски кабинети.

09 февруари 2024 г. 19:55:27 ч.
Delo

Подкрепям!

Абсолютна подкрепа за тази добра идея. Наистина ще е добре родителите дс има т възможност за по-голяма гъвкавост относно отсъствието като междувременно се намали ненужното висене пред лекарски кабинети. Ще облекчи и самите лични лекари, които вече не са лекари, а по-скоро офис асистенти за писане на болнични и медицински бележки.

11 февруари 2024 г. 13:58:28 ч.
Радина Янева

Одобрение

Като майка на 2 деца подкрепям идеята да се гласува доверие на родителите да извиняват до 15 дни отсъствия. Дори може да бъдат увеличени и на 20. Родителите са най- заинтересованите за здравето и обучението на децата си от всеки друг. Крайно време беше да се направи тази крачка и да се улесни животът на всеки участник в този процес. 

13 февруари 2024 г. 21:17:01 ч.
Denny

Подкрепа за Проект

С настоящото искам да заявя своята подкрепа за Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование като съм напълно съгласна с изготвената предварителна оценка, целите и заложените брой дни. Моля Ви, като родител на малки деца, да бъде приведен този пример и в предучилищното образование, където възможността за въпросните 10 дни са крайно недостатъчни, поради всички до момента изброени причини в коментарите. Би било много по-щадящо за многодетни семейства, такива, които имат желание да задържат деца за 1-2 дни след боледуване или да предпочитат не посещават детско заведение в периоди с карантинирани групи поради заболявания, такива, чиято трудова дейност предполага сезонност на работа, което от своя страна ограничава използването на дни отпуск в периодите на ваканции и е предпоставка за ползването по различно време. За тази възрастова група от деца е добре да бъде предвиден минимум от 25 дни. Благодаря за отделеното време и проектното предложение.

14 февруари 2024 г. 12:51:59 ч.
G.Raleva

Подкрепям!

Съсвсем наскоро синът ми се разболя изненадващо в събота. С домашен тест се установи грип тип "А". Дадох му противорирусен препарат и в понеделник го заведох при личния му лекар. Той дори не го прегледа - "по-добре било да стои настрана" - както сам се изрази. Одобри действията ми и ми издаде извинителна бележка за 5 дни. Беше абсолютно излишно и записването на час за преглед, и чакането, и срещата. За едните 5 лева! Унизително е положението, в което ни поставя държавата. Твърдо заставам зад възможността ние, родителите, да извиняваме отсъствията на децата си от училище. Било то за кратки почивки или пътувания. 

19 февруари 2024 г. 11:28:23 ч.
Aziti

1,2,5 или 15

Изрично да се дава информация дали ученикът отсъства по болест.неразположение или други причини.

 

Да се дифернцира според предвидимостта

- до два дни по болест.неразположение (непредвидими)

- 3-5 дни за почивка итн (предвидими)

- 6-15 дни за почивка итн (предвидими)

 

Всяко училище да направи правилник за наваксване на материала при педвидими отсъствия над 3 дни на куп.

Предварително да се изготвя индивидуален план за предварително усвояване на материала, домашни за през почивката, контролен лист след почивката и последващи мерки за навакване на липси. Планът да се изготвя от учителя и  ученика, а да се подписва и от родителя. (Моделът е познат на Запад за работа с надарени деца, които отсъстват дълго време заради състезания, майсторкси класове, итн. например Музикалната гимназия във Виена)

 

Ако няма механизъм за "дълго отсъстващи здрави деца" в България, моля да направите промени специално за надарени деца под закрила, обучаващи се в неспециализирани училища. При нужда да се изготвя план за месец, срок или дори година. (Може да взъимствате с правилника на щата Флорида, който е не само за надаредни деца, а за всички други, които например искат да отидат на околосветско пътешествие и да учат онлайн през това време)

 

19 февруари 2024 г. 12:31:15 ч.
v_d

Абсолютна подкрепа

Абсолютно подкрепям предложението. Често се случва детето да има моментни, преходни неразположения: проблем с храносмилателната система, силно главоболие и т.н., които винаги отминават за ден. А ако се посети личният лекар, освен чакането, заедно с болни хора и плащането на таксите, на детето ще бъде издадена бележка за три или направо пет дни. А на следващия ден то вече е добре и спокойно може да е на училище.

Има и случаи, в които изглежда, че детето ще се разболява - киха, подкашля, носът сякаш започва да тече, а в крайна сметка се оказва случайност и симптомите изчезват за ден, сякаш нищо не е било. Най-ефективното и лесно за всички засегнати страни би било, в такива случаи, родителят да има право да даде бележка. 

Налице са и дни, когато се налага ходене на зъболекар (а те масово отказват да дават бележки), други рутинни или не изследвания (лабораториите също отказват).

Безумно е във всички подобни ситуации да се губи време и най-вече детето и родителят да се излагат на дълго чакане с болни от какво ли не пациенти в чакалнята на личния лекар. А и да натоварват излишно и без това достатъчно натоварените лични лекари.

Колкото до придположенията, че ще се злоупотребява, не мисля, че това е състоятелен довод. Нали затова родителят ще застава зад думите си с бележката и своя подпис. А не мисля че има родител, които да иска детето му безпричинно да отсъства и да губи занятия. А ако има такива, това са единични случаи и те, по един или друг начин, ще намерят как да освободят детето. 

19 февруари 2024 г. 15:24:32 ч.
vasilevamariana

В подкрепа на промяната

Предлагам в § 1, т. 1, б. б) „в т. 3 числото „3“ се заменя с „15“, а думата „мотивирано“ да отпадне, за да не се създават рискове от субективно и нееднозначно тълкуване на разпоредбата. Достатъчно е наличието на писмено уведомление, без изискване за мотиви. 

 

19 февруари 2024 г. 18:44:34 ч.
ИИИ

Подкрепа и допълнение

Из писмо до министъра на образованието и науката - вх. № 1105-59/19.02.2024 г.

Във връзка с подготвените изменения в Наредбата за приобщаващото образование (27.10.2017 г., измен. 02.11.2021 г.), подкрепяме направените предложения за увеличаване на дните за отсъствие на ученика по уважителни причини от 3 на 15 дни.

Същевременно считаме за наложително, неотложно и целесъобразно да се направи още едно изменение, с което да се преодолее съществен пропуск при съставянето на Наредбата, свързан с отсъствието в нея на ученическото самоуправление като важна съставна част от  приобщаващото образование.

  1. Цел: Запълване на значим пропуск в нормативната уредба.

Предлагаме да се допълни чл. 20, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование по отношение Заниманията по интереси в т. 1 само с четири думи по следния начин: дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство, включително чрез ученическото самоуправление“ (аналогично на чл. 92 ал. 2 от ЗПУО).

В мотивите ще споделим малка част от възможностите, ценностите и ползите, които подкрепят родителите (по проведени анкети) и носи със себе си ученическото самоуправление, като:

  • Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни занятия и придобиване на умения за живот.
  • Много по-активно участие в живота на училищната общност и придобиване на социални умения.
  • Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на правата и носенето на отговорност като осъзнато гражданско поведение.
  • Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.
  • Превенция и преодоляване на зависимости и проблемно поведение.
  • Подпомагане на общата подкрепа за личностното развитие в училището по чл. 15 от Наредбата за приобщаващото образование.
  1. Заинтересовани страни: учениците; родителите; училищата и техните директори; педагогическите специалисти – класни ръководители, психолози, педагогически съветници; МОН като институция, провеждаща държавната политика в областта на образованието и правата на децата и учениците.

Уверени сме, че МОН няма да допусне за трети път (2017, 2021, 2024) да не включи ученическото самоуправление в Наредбата за приобщаващото образование, след като то е част от „Цел 5.9. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции“ от Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

 Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации”

20 февруари 2024 г. 10:16:03 ч.
IvanIvanov99

Одобрение

Подкрепям предложеното изменение на Наредбата за приобщаващото образование!

Предлагам в чл. 62, ал. 1 да отпаднат думите "по уважителни причини", както и в чл. 62, ал. 1, т. 3 да отпадне "мотивирано" и да остане само "писмено заявление". Мотивите ми са, че дали причината за едно отсъствие е уважителна е изключително субективно. Това предполага една и съща ситуация да се интерпретира по различен начин от различните класни ръководители, в зависимост от техните вътрешни убеждения, ценностна система, възприятия. Същевременно Наредбата не възлага изрично задължение на класния ръководител да се произнася по мотивите на родителя и да квалифицира причината за отсъствието. Затова и текстът в настоящия вид по-скоро би създал объркване, а понякога и неразбиране в лицата, които рябва да го прилагат.

В Предварителната оценка на въздействието също е посочено, че е дадена възможност на родителя самостоятелно да преценява кога е необходимо отсъствие на детето, при това в уведомителен режим, а не в разрешителен. Ето защо считам, че не е небходимо да се посочват мотиви, както и че без ясни критерии кой от тях са уважителни, текстът няма никакъв смисъл. Достътъчно за извиняване на отсъствиета от класния ръководител би трябвало да е наличие на писмено заявление от родителя. 

21 февруари 2024 г. 19:12:37 ч.
МиленаК

Предложение

Наредбата за приобщаващото образование регламентира условията, при които да бъде осигурена подходяща физическа, психологическа и социална среда, която да гарантира развитието на личностните способности на всеки ученик. В контекста на обсъжданите промени считам, че е уместно да бъде разгледана възможността учениците, участвали в национални състезания, организирани от МОН, в областните и/ или в националните кръгове на учебните олимпиади, както и в други учебни състезания, признати от МОН, да имат право на допълнителни от 3 до 7 дни, в които могат да отсъстват от училище. Броят на разрешените дни би следвало да се определи според конкретното състезание, в което ученикът е взел участие (областен или национален кръг на ученическа олимпиада или друго национално или международно учебно състезание). Ползването на тези дни би било подходящо да се реализира чрез писмена молба на родителя до директора на училището. Възможността неизползваните дни да могат да се прехвърлят за следващата учебна година би допринесло планирането на тяхното използване да е спрямо конкретните нужди на детето.

Ученическите учебни олимпиади и състезания по традиция се провеждат през почивните съботно-неделни дни. Така учениците, подготвящи се и участващи в тези състезания, полагат допълнителен учебен труд и се лишават от гарантираната им съобразно учебния план почивка. Предоставянето на  допълнителни почивни дни би било от една страна стимул за участие в олимпиадите, от друга - заслужена награда, а от трета - ще даде възможност на учениците за почивка след положения труд.

Искане за съдействие в тази посока отправих през м. ноември 2023 г. до Омбудсмана на Република България. На 28 ноември 2023 г. получих отговор от г-жа Диана Ковачева, че предложенията ми са насочени към министъра на образованието и науката (документ №10583/ 2023 г. от деловодния регистър на омбудсмана).

25 февруари 2024 г. 16:01:17 ч.
nuncki

Подкрепям!

Подкрепям проекта, защото считам, че:

1. Училището по същество е образователна, не социална институция и следва усилията не винаги да бъдат насочени към задължителното задържане, а с акцент към ползите и интереса за децата. Работа на институцията е да направи желано за родителите да изпращат децата си в училище. Позициите в институцията са платени и същите тези родители ги заплащат от данъците си.

2. Учебната институция не е собственик на децата, те са част от семейства. Участието на децата в семейния живот е не по-малко важно от участието в час по математика или история. Когато съществува важна за семействата причина, поради която детето не може да бъде в конкретния ден в училище, следва институцията да уважава това - независимо дали причината е здравословна, семейно тържество или пътуване, проблем с организацията по посещение на училище в конкретните дни, неприятен случай или друго.

3. Децата прекарват в училище 8-9 месеца от годината. В редки изключителни случаи в учебно време училищата организират бели/зелени училища или екскурзии и извеждат децата от класните стаи, някои не го правят никога. В учебно време децата имат ограничена възможност да отидат дори на ски или на театър. Пътуването, спорта и културните занимания не са по-малко важни за образованието на децата от престоя в училище. Ако родителят прецени, че е по-важно за детето в конкретния момент да пропусне час по история, вместо което да посети състезание от световното първенство по хокей, което училището не може да му осигури... редно е да има тази възможност и е неприемливо това да се счита за "злоупотреба" от страна на училището.

27 февруари 2024 г. 08:30:17 ч.
Ирина Манушева

Подкрепям предложените изменения

 

(втора част)

4. Основателни ли са опасенията от злоупотреби?

Неведнъж бяха изказани опасения от злоупотреби, като всички те опират до явното убеждение в ученическата и родителската безотговорност.

- Опасения от фалшиви бележки. Подаването на бележките от родителите по електронен път и подобряването на ефективната комуникация между семейството и училището на практика ще елиминират възможността учениците сами да си пишат бележки, както все още се боят някои, че ще стане.

- Нарушаване на учебния процес. В действителност промяната ще се отрази положително на учебния процес. За да участва смислено в него, детето трябва да бъде в добра физическа и психическа форма. Няма никакъв смисъл да присъства на чина, ако например го боли главата или коремът. В огромна част от случаите няма и никакъв смисъл да ходи на лекар. Достатъчно е да си почине вкъщи и да се възстанови, а после да навакса с уроците. Медицинската бележка на всяка цена води до загуба на още един учебен ден, в който вместо на училище, ще трябва да отиде до личния си лекар. Да не говорим, че при отсъствие по „семейни причини“ отговорността за наваксване на материала по подразбиране ляга върху ученика и семейството.

- „Нерегламентирани почивки“. Ще припомня, че тези 15 дни се равняват на общо 5 тридневни или 7 двудневни отсъствия при здравословни неразположения за цялата година, без да остане нито един ден по „семейни причини“. Нито един ден за важни семейни събития, нито един ден за почивка на прегоряло от стрес или умора дете. Само за пример: законът изрично задължава работодателя да отпусне 15 дни отпуска на бащата при раждането на дете, но по-големият брат или сестра да не може да си остане вкъщи, за да участва пълноценно в този важен за семейството преход. Образованието е изключително важно, тук две мнения няма, но в живота има и други важни събития, явяват се различни възможности, децата и подрастващите имат различни потребности за здравото си физическо и емоционално укрепване, за интелектуалното и духовното си развитие. И понеже редовно се споменават ските, нека припомним, че зимна ваканция у нас практически липсва, а курортите в малкото почивни дни през този сезон ни са претоварени и още по-скъпи. Не виждам принципната разлика между „бялото училище“ и семейната почивка, що се отнася до учебния процес. Дори при втората отговорността за наваксване на материала по подразбиране пада върху семейството. Животът е многолик, семействата – различни и ученето понякога става и извън класната стая. Но така или иначе, всичко това остава в теоретичната сфера, защото 15 дни годишно трудно ще стигнат за здравословните неразположения и непредвидени семейни причини, камо ли да останат за почивка.

- Изказани бяха мнения, че трябва да се регламентира максимална продължителност на еднократните отсъствия и/или да се заявяват предварително. И двете са напълно лишени от логика (случаите могат да бъдат най-различни) и биха обезсмислили изцяло промяната.

- Риск от отпадане. Няма нито едно научно изследване или анализ в България и Европа, което да показва, че има връзка между формалното затягане на мерките за присъствие и реалното повишаване на посещаемостта в училище. Напротив, всички те (вж. напр. М. Димитрова, 2014 г.; Ст. Иванова, 2015 г.; ИИО, 2020 г.; UNICEF 2012 г.; Johanna Sergejeff et al., 2019 г.) наблягат на необходимостта от реални промени като подобряване на качеството на училищния живот, осъвременяване на учебните програми и учителските подходи, социална подкрепа за семействата в риск и др. Второ, обществена тайна е, че строгите правила у нас създават проблем единствено на съвестните ученици и семейства, докато в много действително проблемни случаи на практика не се прилагат. Дългогодишната тенденция да се налагат задължителни, всеобщи мерки с потенциално негативно влияние върху мотивацията и развитието на огромното мнозинство от деца и подрастващи въз основа на недоказани предположения, че ще имат дисциплиниращ ефект върху малък процент ученици, е извънредно компрометиран подход, ако търсим по-добри и устойчиви резултати.

(продължава)

 

27 февруари 2024 г. 08:33:39 ч.
Ирина Манушева

Подкрепям предложените изменения

Уважаеми дами и господа,

С настоящото бих искала да изразя подкрепата си за двете промени в Наредбата за приобщаващо образование, предложени в обсъждания проект за постановление на МС.

I. Електронната медицинска бележка улеснява процеса, елиминира съмненията в достоверността на причината за отсъствие и гарантира много по-висока степен на конфиденциалност в сравнение с хартиената. Системата работи добре вече близо 5 месеца и доколкото ми е известно, се вземат своевременни мерки за доусъвършенстването ѝ.

II. Възможността родителите да извиняват отсъствията на децата си до 15 дни в годината в уведомителен режим е елегантно и ефективно, макар и компромисно решение на отдавнашен проблем, породен от досегашното изискване всяко здравословно неразположение, което не позволява адекватно участие в учебния процес, но и не налага медицински преглед, да бъде удостоверявано с документ от лекар.

1.Очаквани резултати:

 - Ще се даде възможност на децата да се възстановят на спокойствие у дома, да наваксат с учебния материал, когато се почувстват по-добре, и да се върнат максимално скоро в училище.

- Ще спести ценно време на лекарите и родителите.

- Ще намали разпространението на инфекции, защото родителите няма да бъдат изправени пред избор дали да пратят дете с леки симптоми на училище или да загубят няколко часа (или практически цял работен ден) за ненужен преглед.

- Уведомителният режим ще свали излишно бреме от училищната администрация. Досега преценката за всяко отсъствие по семейни причини или отнемаше неоправдано много време и усилия, или се случваше формално.

- Отговорността детето да присъства в училище така или иначе се носи от родителя. С това предложение тя добива по-реални измерения. Даването на тази макар и малка свобода за вземане на решения всъщност е възможност родителите да покажат действително отговорно отношение както към училището и учебния процес, така и към грижата за физическото и психическото състояние на децата си.

- Семейството ще получи възможност да взема най-добрите решения за детето си и неговото емоционално и физическо развитие, когато те са извън компетенциите и обсега на образователната и здравната система.

- Ще се подобри смислената комуникация между семейството и училището.

(продължава)

27 февруари 2024 г. 08:34:42 ч.
Ирина Манушева

Подкрепям предложените изменения

(продължение)

2. Подкрепа за предложението:

- Необходимостта от промяна беше заявена от над 8200 души, подписали Петицията за разрешаване на ученическите отсъствия с декларация от родител, както и от редица организации като Асоциация „Родители“, Национална мрежа за децата, Българска педиатрична асоциация и др. Исканията бяха подкрепени от Омбудсмана на Република България, Министерство на здравеопазването, народни представители и др. Тук е мястото да спомена, че този дебат не е нов и се води от години. Единодушието на всички пряко засегнати страни би трябвало да говори достатъчно само по себе си.

- Промяната среща разбирането и одобрението на много представители на МОН, РУО, учители, педагогически съветници и директори, чиито мнения могат да бъдат лесно открити в медиите и социалните мрежи и ясно показват целесъобразността на решението да се увеличат дните по семейни причини без излишни усложнения. За краткост ще се огранича само с два цитата: „Директорът на столичното 51 училище Асен Александров заяви, че промените ще са положителни, стига да не се злоупотребява с тях. "По-добрият вариант е това. И учителите биха харесали идеята. Още повече, че те имат възможност да контактуват с тези родители, тъй като класният ръководител знае цялата семейна история, защо се налага и имат по-близка комуникация", смята Александров“ (Bulgaria On Air, 11.01.2024 г.) „Увеличаването на 15 на дните, в които родител може да извини отсъствие на ученик, няма да доведе до проблеми в учебния процес. Това коментира в ефира на Радио Стара Загора началникът на Регионалното управление на образованието в Стара Загора Милена Йолдова. Според нея тези евентуални 15 дни отсъствие не биха оказали отрицателно въздействие върху усвояването на материала от страна на децата.“ (БНР, 7.02.2024 г.)  

3. Къде ни поставя това решение?

В практически всички държави в развития свят – Европа, Северна Америка и др., не се изискват медицински бележки при краткотрайни отсъствия по здравословни причини или въобще не се изискват (на вниманието на МОН вече бяха представени редица цитирани  наредби от различни страни). Същевременно навсякъде се допускат, макар и не неограничено, отсъствия по уважителни семейни причини. С други думи, дори с 15 дни общо по семейни и неудостоверени с медицински документ здравословни причини нашата система остава сред най-стриктните и с най-значителни ограничения за отсъствията на децата от училище. Впрочем във всички успешни образователни системи се прилагат внимателно обмислени политики за повишаване на посещаемостта в училище и превенция на неоправданите отсъствия, но те никъде не са свързани с подразбиращо се недоверие към родителите, както е у нас към момента.

(продължава)

 

27 февруари 2024 г. 08:39:22 ч.
Ирина Манушева

Подкрепям предложените изменения

(трета част)

- Част от категоричните възражения днес се изказват от хора, които в началото на дебата през октомври защитаваха именно това предложение („Медицинските бележки трябва да останат, защото са предпоставка да се отиде на лекар. Мога да предложа просто да бъдат увеличени дните по семейни причини“, заяви г-н Калапиш пред bTV на 31.10.2023 г.) Медиите дават още много примери за изявления от този период и е повече от очевидно, че позицията на директорите и други ръководни кадри е била взета под внимание при формулирането на предложената промяна . Ще напомня, че исканията на родителите бяха или за принципно разрешаване на отсъствията по здравословни причини без медицинска бележка, или за много по-голямо увеличаване на броя допустими отсъствия с декларация от родител. Предложението за 15 дни годишно е изключително компромисно от наша гледна точка, но го приемаме, тъй като макар да не сме съгласни с опасенията на редица представители на образователната система, ги разбираме. Вярвам, всички те скоро ще се убедят, че страховете им са били напразни.

Смятам, че опасенията от безотговорно поведение на българските родители представляват напълно безпочвено обвинение. Те в действителност отделят много време, ресурси и финансови средства за образованието на децата си. Частните занимални и школи са препълнени. Според официални проучвания (Галъп, 2022 г.; Сова Харис, 2024 г.) огромната част от учениците в прогимназията и гимназията посещават частни уроци, а 84 % от родителите на деца в начален етап им помагат в подготовката на уроците . Това би трябвало достатъчно ясно да говори, че българският родител в никой случай не е незаинтересован. Тъкмо напротив; няма друга държава в Европа, в която учениците да посещават толкова много академични занимания извън училище. Нелепо е точно тази държава да бъде най-строга по отношение на всяко отсъствие. Не на последно място, за да се покаже един гражданин като отговорен, той преди всичко трябва да има свобода за вземане на решения. А тя у нас изцяло липсва, що се отнася до ролята на родителите в много аспекти на образованието на децата им. 

5. Предложение: да отпадне думата „мотивирано“. От коментарите по темата се вижда, че предполага различни тълкувания. Макар да разбирам съображенията за присъствието ѝ, тя може да се окаже повод за редица недоразумения.

III. Заключение

Вярвам, че за устойчивото и качествено образование е важна ефективността на учебния процес, а не просто физическото присъствие на всяка цена.  През последните години сме свидетели на постоянно затягане на мерките за задължително присъствие на учениците, но не виждаме подобряване на образователните резултати. Тъкмо напротив. Образователната ни система видимо е изправена пред огромни проблеми по всички национални и международни критерии. Убедена съм, че една крачка към утвърждаването на личната отговорност в учебния процес и насърчаването на диалога между училището и семейството не само ще бъде полезна, но и е повече от наложителна. Опитът ми като учител ясно ми е показал, че той е сред най-важните фактори за успеха на децата. Отчаяните опити за принуда, контрол и наказания имат точно обратния на желания ефект.

С оглед на всичко изброено още веднъж апелирам за максимално бързо приемане на заявената промяна в Наредбата за приобщаващо образование, както и за своевременно разрешаване на проблема с отсъствията на децата в детските градини и предучилищните групи/класове. Това ще бъде малка, но важна стъпка за преодоляването на един от най-опасните разриви в нашето образование: между реалните потребности на децата и нормативната уредба; между семейството и образователните институции. А на всички, които роптаят срещу промяната, виждайки в нея заплаха за училището, ще припомня, че децата и младежите учат не защото някой ги заставя да седят на чина. Учат, защото искат, защото природата такива ги е създала, защото виждат смисъла. Нека не го забравяме, докато спорим кой има право да им разреши да си останат един ден повече или по-малко вкъщи.

С уважение,

Ирина Манушева

Автор на Петицията за разрешаване на отсъствията с декларация от родител

27 февруари 2024 г. 09:47:39 ч.
yanko_nikolov

Подкрепям предложените изменения

Повечето аргументи, които чух против тези 15 дни отсъствие от училище априори поставят родителите като безотговорни за образованието си на децата. Това обаче е далеч от реалността - много деца ходят на допълнителни занимания, курсове и часове. Подкрепям предложените изменения за идеята 15 дни ученикът да може да отсъства от училище. Ученето е ефективно, когато детето е здраво и се чувства добре.

28 февруари 2024 г. 16:33:33 ч.
georgim

Подкрепям

След като не се увеличава общия брой допустими отсъствия, значи промяната няма да има никакъв негативен ефект върху образователния процес. Единствено ще бъде намаляване на административната тежест както за гражданите, така и за държавата.Трите дни са изключително малко и в общия случай не стигат дори за извиняване на отсъствия по религиозни причини. За деца с хронични заболявания и СОП са необходими още повече. Така едно дете може да достигне сегашния лимит от 10 дни, без дори да му бъдат извинявани от родител отсъствия поради остри вирусни инфекции в грипните епидемии, когато самите семейни лекари съветват да се избягва струпването на болни деца пред кабинетите и препоръчват лечение и почивка по телефона.Аргументите против, изложени от синдикатите, са смехотворни. Децата, на които родителите извиняват отсъствията с бележки, не са децата в риск от отпадане от образование. Децата, които отпадат от образование, изобщо не носят никакви бележки

28 февруари 2024 г. 22:38:37 ч.
Alexander Manushev

Подкрепям

Предложените промени, касаещи уведомителен режим за извиняване на разумен брой отсъствия са балансирани и не създават риск от злоупотреба. Също, доказано в много сфери, включително, но далеч не само в образователната система, работещия модел за ефективни решения е насърчителен, а не задължителен. Т.е. ако искаме ефективно присъствено образование, то развитието изцяло трябва да бъде в посока мотивиране и насърчаване на присъствието на учениците, а не ограничения, забрани и наказания за отсъствие.  Последните биха могли да  доведат единствено до полагане на елементарни, но безсмислени усилия за заобикаляне на наложените правила. Не на последно място, но далеч не единствено предимство на приемането на предложените промени ще бъде много по-разумния начин за извиняване на отсъствия, свързани със здавословни причини, неизискващи намесата на лекар. 

Изцяло подкрепям предложените промени. 

29 февруари 2024 г. 16:25:29 ч.
juana

Подкрепям

Имам три деца, първото тъкмо завърши училище, третото предстои да започне. Няма случай, в който децата да са отсъствали от училище без уважителна причина, самите те изпитват съжаление, когато нямат физическата възможност да отидат на училище, особено когато предстои важен материал или тестове.

Като родител, мен ме е грижа за образованието на децата ми и не бих злоупотребявала с възможността за извиняване на отсъствията; сигурна съм, че това се отнася за мнозинството от родителите.

Но също така ме е грижа за здравето на децата ми и смятам, че има ситуации, в които и сама мога да преценя, че детето не е годно да посещава училище, но също така състоянието му не изисква лекарски преглед. Увеличението на днитте ще бъде едно улеснение за всички, като смятам, че дори не трябва да има ограничение от 15 дни.

Задължението да се представя медицинска бележка, независимо от вида на неразположението, натоварва излишно и лекари, и родители. Увеличението на дните няма да се отрази на посещаемостта на училище от повечето ученици; тези, които нехаят за училището, и в момента си намират начин да не го посещават.  Ако този проект бъде отхвърлен, ще бъдат "наказани" съвестните родители и ученици, няма да бъдат задържани в училище незаинтересованите.

02 март 2024 г. 14:18:00 ч.
Peter Iliev

Подкрепа и предложение

Приветствам предложението да се увеличи броят на дните по семейни причини. Смятам обаче, че 15 дни годишно са неоправдано малко. Родителите най-добре познават децата си и отговарят за тяхното образование и развитие. Ограниченията и изискванията за медицински бележки са по принцип безсмислени. Ако има нехайни родители, те винаги ще намират начин да заобиколят правилата, а и на всички е известно, че много от децата, които редовно не посещават училище, така или иначе не получават отсъствия. За сметка на това наредбата само затруднява съвестните ученици и техните семейства.

1) Децата и юношите често се чувстват зле и не могат да отидат на училище, но и нямат нужда от преглед.

2) В семейния живот има събития, които децата и юношите не бива да изпускат, защото са важни за личностното им развитие.

3) Все повече родители имат гъвкава работна заетост и могат да осигурят на децата си незабравими преживявания, в т.ч. образователни, културни и спортни. Ваканциите от септември до юни у нас са силно ограничени и по правило съвпадат с големи празници, поради което е трудно в тях да се организират семейни пътувания. Ако е допустимо  например да се провеждат ски лагери в учебно време, а децата, които не участват (вкл. по финансови причини), ходят на училище, не виждам защо да не могат последните пък да отидат по друго време, когато и където семейството може да си позволи. Ако родителите могат да предложат на децата си обиколка по исторически забележителности, свързани с изучавания материал, ползата за образованието им ще бъде много по-голяма от загубата на няколко учебни дни.  А едно далечно пътуване може да разшири мирогледа  на децата и да обогати културата им по начин, невъзможен в училище. Всичко това не може да се квалифицира като безотговорно отношение; точно обратното.За съжаление, много често обаче не се приема като  уважителна причина за отсъствие.

Ето защо подкрепям посочената в проекта промяна, но и предлагам:

1) Изобщо да отпадне ограничението за броя на извинените от родител отсъствия, а да се съблюдава правилото над определен брой отсъствия и липса на достатъчно оценки ученикът да се явява на изпит.

2) В най-кратки срокове да се приеме същата възможност за децата от детските градини и предучилищна възраст. 

05 март 2024 г. 12:56:01 ч.
smile

Подкрепям

Подкрепям идеята дните, в които ученик може да отсъства по уважителни причини да бъде увеличен на 15!

05 март 2024 г. 13:13:35 ч.
evgenius

Подкрепям!

Подкрепям!

05 март 2024 г. 13:46:56 ч.
Hinkov_88

Подкрепям!

С две деца ученици, досега за две години ни се наложи да ползваме един ден по домашни причини. Вярвам, че отговорните родители няма да злоупотребяват дори дните да са 30, но ако наистина се наложи нещо е по-добре да ги има тези 15 дни.

05 март 2024 г. 21:33:31 ч.
The Beast

Предложение за ограничаване на ползването на 15-те дни

в проекта на ПМС точка 2 да бъде със следния текст:

"2.Ал. 3 се изменя така: (3) Ползването на дните по ал. 1, т. 3 не може да бъде наведнъж, а през последния месец на учебния срок не могат да се ползват повече от 3 дни. Когато заявлението на родителя включва повече дни от максимално възможните да се ползват през съответния период, се считат извинени отсъствията в дните от началото на посочения период."  

Мотиви: Предложените ограничения ще намалят злоупотребата с увеличените права за отсъствия по лични причини, като изкуствено скъсяване на учебната година за даден ученик, възпрепястване на изпитвания и оформяне на успеха за съответния срок и други подобни. Ограниченията следва да бъдат пълно обезпечени с програмно решение в използваната информационна система.