Обществени консултации

Проект на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

В изпълнение на чл. 62б, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и във връзка с чл. 6в, ал. 5 от ЗЗБ, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (Съвет) разработи проект на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (Годишен план за 2024 г.), приета с Решение № 865 от 26 ноември 2020 г. Проектът на Годишен план за 2024 г. e съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета. Проектът на Годишен план за 2024 г.е съобразен с глава 5 от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. (Стратегия), приета с Решение № 505 на Министерския съвет от 19 юли 2018 година, в която е прието, че проследяването и отчитането на изпълнението на целите на Стратегията, се осъществява чрез индикатори за всяка дейност, предвидени в годишни планове за изпълнение на програмите за намаляване на риска от бедствия. В проекта на Плана са предвидени повече от 100 дейности с индикативен бюджет от 68 млн. лева, като източниците на финансиране на дейностите са съответно бюджетите на министерства, ведомства, общински бюджети, фондове на Европейския съюз и други източници.


Дата на откриване: 31.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари