Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

Предлагат се изменения в размерите на таксите събирани по Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия и по ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата. Предлаганите изменения отразяват следното:  промени в размера на таксите, определени по реда на Методиката;  определяне на етапи (кандидатстване и допускане до разглеждане), при предоставянето на административната услуга и съответно разделянето на таксата събирана на основание чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия, като се има предвид че след осъществяване на първият етап – услугата може да бъде прекратена, като съответно ще се заплаща таксата, определена за този етап от предоставяне на административната услуга.Не се събират такси за отстраняване на недостатъци и/или за предоставяне на допълнителна информация. Със заличаването на ред 8 от приложението към ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата се постига съответствие с Постановление № 295 от 22.11.2012г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи. С промените, регистърът става публичен, информацията от него се публикува на интернет страницата на Министерството на културата и се отменя редът за предоставяне на справки на гражданите.


Дата на откриване: 25.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 3.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари