Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 36 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет приемане на Наредба за изменение на Наредба № 36 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, приета с Решение № 115/26.08.2020 г. на Общински съвет – Никопол.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

Адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5

На вниманието на: кмета на Община Никопол и председателя на Общински съвет - Никопол

Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 36 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, приета с Решение № 115/26.08.2020 г. на Общински съвет – Никопол

По електронен път:

На ел. поща: obshtina@nikopol-bg.com, obs_nik@abv.bg

Относно: Обществени консултации по докладна записка на кмета на Община Никопол относно проект Наредба за изменение на Наредба № 36 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, приета с Решение № 115/26.08.2020 г. на Общински съвет – Никопол.

 


Дата на откриване: 5.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 19.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари