Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приета с Постановление № 165 от 2003 г. на Министерския съвет

Промените в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места (Наредбата) са с цел привеждането ѝ в съответствие с чл. 8, ал. 7 от Закона за закрила на детето и регламентирането на ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22,00 ч., от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, който не може да го придружи на обществени места. Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец, приложение към Наредбата. Регламентира се изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация и на поддържаните интернет платформи. Предвижда се, че не следва в обектите да се допускат лица, придружаващи деца след 22,00 часа, без представянето на декларация. Наредбата се привежда в съответствие и с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и на Закона за нормативните актове.


Дата на откриване: 1.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 декември 2023 г. 19:42:10 ч.
TheGovernmentSucks

Престанете с тоя терор над народа

Можете ли поне за малко да спрете да влошавате живота на хората? Не може ли да си крадете мирно и тихо и да не ни пречите по други начини? Толкова ли ни мразите?Декларации за ресторанта, за концерта, за не знам си къде скоро ще искате да попълваме декларации когато детето ака. Първо това не са вашите деца, това са НАШИТЕ деца, ще ги водим където искаме, когато искаме и няма паразити като вас или онея в парламента да ни казват как да си гледаме децата.Второ аман бе! Мотаме тея безсмислени хартийки напред назад, после GDPR не знам си кво ама ВИЕ карате хората да си раздават личните данни навсякъде, вече и във всеки ресторант. Каква е целта, да може да има все за нещо да глобите всеки бизнес и всеки човек?

06 декември 2023 г. 21:22:37 ч.
GovernmentSucks

Стига

Спрете да тормозите хората! Децата на хората не са ваши!

Колкото повече пречите, толкова по-бързо ще бъдете свалени и недопуснати отново до власт. Електоратът ви се стопи и вие сте причината.