Обществени консултации

Проект на Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година

 

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта  за Актуализация на Програмата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Белене -  гр. Белене, ул. „България” №35 или на електронната поща на Община Белене: obshtinabl@abv.bg

 


Дата на откриване: 21.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 21.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари