Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

 

 

С приемането на наредбата се очаква да се изпълнят задълженията на Република България, произтичащи от Директива 2010/63/ЕС, както и да се избегне съдебна фаза по процедура за нарушение № 2022/2049 на Европейската комисия.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 YIlieva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 17.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари