Обществени консултации

ПМС за допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО

С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретни продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране. До 2011 г. бяха приети 12 такива регламента, които са отразени в наредбата.

През 2012 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС още два регламента (за климатизатори и вентилатори за разхлаждане и за водни помпи), което налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите две продуктови групи.

Постановлението ще влезе в сила от датата на обнародването му. С приемането му ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.


Дата на откриване: 3.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари