Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Проектът е приет с Решение № 281 на КРС от 29.09.2023 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66 а, ал. 3 и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

През периода м. януари 2021 г. – м. юли 2023 г., Комитета за електронни съобщения (ECC) към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), е приела изменения на решения и препоръки, касаещи условията за свободно използване на радиочестотния спектър. С цел осигуряване на хармонизирано ползване на радиочестотния спектър в България тези условия следва да бъдат въведени в Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър.

Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на Правилата са насърчаване на ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър. 
Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

Проектът следва да бъде нотифициран към Европейската комисия по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 преди неговото окончателно приемане, тъй като се въвеждат решения за хармонизирано използване на радиочестотния спектър.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 5.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари