Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 септември 2023 г. 09:40:16 ч.
KalinGavrakov

Коментар

Здравейте, разбирам, че трябва да се вмъкант в ЗКПО огромен брой нови текстове във връзка с изпълнение на ангажименти за транспониране на вътрешно право на ЕС, но избраният начин за номерация на членове е абсурден.

Все съм виждал членове с добавени букви от азбуката за пример: Чл.261а, но такова чудо като Чл.265я25 - степен, няма как да го изобразя тук, не съм и сънувал.

Такова оначение на членове никога не съм виждал и дано си остане само проект.

Предлагам: всички членове от Част 5а, да започват с номерация 261 и по ред на номерата, а в Част 6, всички членове да бъдат преномеровани, като се добави една стотица, т.е. чл.261 да стане 361 и така по ред на номерата.

Като гледам обема от тест на Част 5а, все ще ги докарате от Чл.261 до Чл.360, за да се запази последователността и Част шеста да започне с Чл.361.

Ако приемете предложението, ще има резерв за последващи допълнения  (а такива ще има!), защото не ми се мисли, как се добавя нов член между Чл.265я25 и Чл.265я26.

Вината не е на МФ, защото Закона за нормативните актове е от 1973 г., а Указа към него от 1974 г., са отговорност на Народното събрание, което нехае за прегледността на нормативните актове.

10 октомври 2023 г. 11:13:20 ч.
poptolev-tn

Относно облагането на многонационалните и големите национални групи ...

Номерацията на глава 44б направо е объркваща. Не може ли да се обмисли вместо букви и повдигане на степени да се въведе номерация от типа с десетична точка. Например правите нови 51 текста от 260 е до 260я29. Номерацията спокойно можеже да бъде направена от типа 260.01 до 260.51.Моето лично убеждение е, че специфичната материя с многонационалните компании и големите национални групи  можеше спокойно да бъде уредена отделен общ специален закон. 

 

 

24 октомври 2023 г. 14:19:49 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/2023-10-25-BIA_ZKPO.pdf

25 октомври 2023 г. 15:33:47 ч.
Daniel Kiryakov

Позиция на Американска търговска камара в България по ЗИД на ЗКПО, 25.10.2023 г.

Уважаеми господин министър,

Уважаеми госпожи и господа,

 

Позицията на Американска търговска камара в България е налична от този линк: https://amcham.bg/wp-content/uploads/2023/10/23096_231025-AmCham-Американска-търговска-камара-Позиция-ЗИД-ЗКПО.pdf и ще бъде качена и на Strategy.bg

Оставаме на разположение за последващи обсъждания.