Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество

Проект на изменение и допълнение на Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) (обн., ДВ, бр. 66 от 2022 г.) – ПМС, доклад, предварителната частична оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на МС.


Дата на откриване: 19.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари