Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

С проекта на наредба се цели ефективно управление на средствата по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и се очаква да се увеличи броя на подпомогнатите бенефициенти и процента на разплатени средства по програмата.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 7.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари