Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на ННП ВИХРЕН, одобрена с РМС № 577 от 2018 г., и ННП ВИХРЕН - 2021, одобрена с РМС № 593 от 2021 г.

Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ННП ВИХРЕН) е със срок на изпълнение до 2025 г., а националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ – 2021 (ННП ВИХРЕН– 2021) е със срок на изпълнение до 2028 г. И двете програми подкрепят работата в България на учени с високи постижения в науката, като схемата за „водещи изследователи“ подпомага учени, които са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения, а схемата за „установени изследователи“ има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изпълняват изследователска програма в българска академична институция.

С предложеното изменение на двете програми ННП ВИХРЕН и ННП ВИХРЕН – 2021 ще се актуализират лимитите за разходите за възнагражденията на членовете на научните екипи. Необходимостта от актуализиране е свързана с трудности при структуриране на работните екипи, тъй като при започване на програмата възнагражденията са били атрактивни, но не са актуализирани в последните 4 години с оглед инфлацията в периода след стартирането на програмата.

Предлаганото увеличение ще бъде в рамките на бюджетите на проектите, финансирани по програмите.


Дата на откриване: 4.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 4.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари