Обществени консултации

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2024 г

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева.

            Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • Повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • Реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • Повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • Намаляване на подоходното неравенство;
  • Повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и осигуряване на адекватност на заплащането им;
  • Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


Дата на откриване: 1.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.10.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
01 септември 2023 г. 12:15:39 ч.
mario

Промяна на максималните степени

Приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата определя минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени. С предложението Ви МРЗ да стане 933 лв. Ви обръщам внимание, че трябва да се промени максималната степен на длъжността Изпълнител, длъжностни ниво 14. В момента за длъжността Изпълнител максималната и минималната ниво за степен 1 е от 780 до 850 лв. След 01.01.2024 г. излиза че 933 лв. ще бъде и максималното и минималното ниво за степен 1 за длъжността Изпълнител.

01 септември 2023 г. 14:35:07 ч.
anelgim2

да се каригира

В подкрепа на становището на потребител "mario" от 01 септември 2023 г. 12:15:39 ч.,моля да обърнете внимание на абсурда, който би се породил в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от НЗСДА - нива 27 и 28, съответно длъжности - Ниво сътрудник и Ниво изпълнител.

Нива на

основните

месечни

заплати

Длъжностни

нива по КДА

Наименование

на длъжностните

нива по КДА

Основни месечни заплати по нива и степени в левове

1

мини-

мална

макси-

мална

1

2

3

4

5

……………………………………………………………………………………..

27

13

Ниво сътрудник

780 / (933)

900 / (933)

28

14

Ниво изпълнител

780 / (933)

850 / (933)

 

01 септември 2023 г. 14:36:34 ч.
anelgim2

забележка

Вместо проект на доклад от министъра е качен файла на Оценката на въздействие. Моля да се коригира в ПОК!

01 септември 2023 г. 20:49:58 ч.
No one

Предложение

Предлагам всички основни възнаграждения да се определят на базата на коефициенти за различните сфери/професии и да бъдат обвързани с минималната заплата или средната работна заплата за страната (както са депутатите). Същите да се актуализират на всеки 3 (6 или 12) месеца. Ще бъде много по-справедливо, гъвкаво и адекватно на променящите се условия в страната.

07 септември 2023 г. 14:23:29 ч.
P_Sf

Обвързване на основните възнаграждения с минималната работна заплата

Подкрепям отпавеното предложение в коментарите за обвързване на основните възнаграждения с минималната работна заплата, по аналогия с възнагражденията на народните представители. Това ще ни лиши от абсурдните ситуации, в които един клалифициран експерт и/или ръководител на определено структурно звено получава срамно ниско възнаграждение. Считам, че е време да се отдаде заслуженото на работната ръка в България, като се предвиди възможност за достойно заплащане.