Обществени консултации

Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане

Настоящият доклад представя резултатите от извършена последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане. Оценката разглежда ефектите от прилагането на националната правна уредба в областта на насърчаването на инвестициите и обхваща периода 01.01.2018 г. – 31.12.2022 г. Нейното изготвяне е съобразено с действащото законодателство и с приетата от Министерския съвет методологическа рамка за извършване на последваща оценка на въздействието.


Дата на откриване: 17.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 17.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари