Обществени консултации

проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 г.

Проектът на Доклад представя развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България през 2022 г.  

Изложени са извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решение; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Отчетена е също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет за 2022 г., като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. Представено е и извършеното от Министерството на труда и социалната политика в процеса на координиране на политиката.

В съответствие със Закона за равнопоставеност на жените и мъжете Министерството на труда и социалната политика координира изготвянето на проекта на  доклад. В него се съдържа предоставената от ангажираните институции и организации информация за изпълнението на мерки, дейности и инициативи, включително заложени в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2022 г.

 


Дата на откриване: 4.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2023 г. 20:31:35 ч.
Илиян Сл.

Кой и какъв е критерия за сравнение

Кой и какъв е критерия за сравнение за да може да се говори за "Равнопоставеност"?

Аз лично мисля, че жените са много надценени! Техните качества на Зубрачи не ги правят достатъчно добри специалисти за да послужи това за База за сравнение!

Едно нещо който го може ! Го може! Независимо от какъв пол е!

И точно това е Еманципацията да осъзнаеш своето място!

Тогава тези претенции на Европа също ще си клекнат на мястото!  

Съжалявам за Г-жа Фон Дер Лаян! Но......     Да се надуваш като гладен на сране не е решение!

25 август 2023 г. 19:45:14 ч.
Златина

Против въпросната глупост

Напишете закон за равнопоставеност на данъкоплатеца и висшите чиновници, там може и да успеете! За всичко друго ще плащате, нищо че в Конституцията тази опция е променена! Винаги има начин!