Обществени консултации

Проект на Постановление на на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

С проекта се предлага да бъдат поставени под контрол седем нови вещества чрез включването им в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

На 66-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през месец март във Виена, е взето решение въз основа на препоръка на Световната здравна организация да бъдат поставени под международен контрол седем нови вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества.

Целта на предложените промени е поставянето на веществата под контрол за осигуряване на съответствие с международните договори, по които Република България е страна, както и за предотвратяване на трафика, разпространението и злоупотребата с тях на територията на страната.

Очакваният резултат от предлаганите промени е ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg.

 


Дата на откриване: 26.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари