Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 27 и 65 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 46 от 2020 г., и бр. 67 от 2021 г. отм., бр. 56 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г.; възстановено действие с ПМС № 258 от 2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г.)


Дата на откриване: 21.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 20.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари