Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за здравето

С приемането на нормативния акт ще отпадне изискването определянето на задължителна изолация на лица болни от и заразоносители на COVID-19, както това в настоящия момент е регламентирано в чл. 61, ал. 1 на Закона за здравето.

Независимо от това в същото време ще остане възможно съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на заразни болести извън изрично посочените по ал. 1, както и задължителна карантина на контактните с тях лица, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 4.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2023 г. 14:59:36 ч.
Илиян Сл.

Изменение на текстовете на чл 190, ал. 1 и чл. 80 от Закон за Здравето.

Поради неграмотно съставения тект на чл 190, ал. 1 и чл. 80 от Закон за Здравето което създава проблем в разбирането на тези позиции от този Закон, е необходимо да бъдат допълнени със следния текст:

"съобразно постановеното в т. 1 и т. 4 от ал. 2 на чл. 81"

 

Или новата редакция на ал.1 от чл.190 се получава така:

"Чл. 190. (1) Лицата, упражняващи медицинска професия, имат право на свобода на действия и решения съобразно своята професионална квалификация съобразно изискванията постановени в т. 1 и т. 4 от ал. 2 на чл. 81 от този закон, както и медицинските стандарти, и медицинската етика."

За чл. 80 от този закон:

"Чл. 80. Качеството на медицинската помощ се основава на медицински стандарти, утвърдени по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и Правилата за добра медицинска практика, приети и утвърдени по реда на чл. 5, т. 4 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина при задължително съответствие с изискванията постановени в т. 1 и т. 4 от ал. 2 на чл. 81 от този закон."

В противен случай цялата дейност на НЗОК и съответните Съсловни организации не отговаряща на тези две основни условия на Закона за Здравето, се явява освен потиворечаща на Основния Закон за Здравето, но и на Конституцията на тази страна. Тъй като по този начин поради нерегламентиране на задълженията на едно медицинско лице се отнемат конституционните права на българските граждани, които във взаимоотношенията си със  Здравната система се явяват пациенти. А тя към настоящия момент не осигурява тези две основни изисквания на този регламент.