Обществени консултации

Наредба за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за ЕИП

Проектът на Наредба за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство е разработен на основание чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

С проекта на наредба се определят:
·         условията и реда за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства от категории M, N, O, G и L;
·         техническите изисквания към пътните превозни средства с изменение в конструкцията;
·         условията и реда за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
·         техническите изисквания към пътните превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария за извършване на индивидуално одобряване;
 
С проекта на наредба са определени процедурите за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
 
В проекта на наредба е определен и реда за издаване от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
 
В проекта на наредба специално внимание е обърнато на процедурата за дооборудване на пътните превозни средства с уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG). За тази цел в проекта на наредба са определени:
·         техническите изисквания, които следва да се спазват при дооборудването на пътните превозни средства с уредби за LPG или CNG;
·         изисквания към лицата, които монтират уредби за LPG или CNG;
·         изисквания към лицата, които извършват първоначална проверка на монтираните уредби за LPG или CNG.
 
Лице за контакти:
Ивайло Славейков;
Главен експерт в дирекция "Пътни превозни средства";
ИА “Автомобилна администрация”;
Тел.: 02/930 8893,
E-mail: islaveikov@rta.government.bg

 


Дата на откриване: 10.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари