Обществени консултации

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Законопроектът има за цел въвеждане в националното законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 на Комисията от 29 юни 2022 година за изменение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с оглед на оттеглянето на определени освобождавания по отношение на нагреваемите тютюневи изделия, както и отстраняване на неточности, допуснати при въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/40/ЕС.


Дата на откриване: 31.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юни 2023 г. 09:53:26 ч.
BIA_bg

Становище на Българска наргиле асоциация

Становището на Българската наргиле асоциация е публикувано на адрес  https://bia-bg.com/uploads/files/positions/2023-06-14-Predlojenie%2025%20gr.pdf 

14 юни 2023 г. 09:53:47 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Станомището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/31855/