Обществени консултации

Наредба за изменение на „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение на „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“, приета с Решение № 498/24.03.2023 г. на Общински съвет – Никопол.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5
  • На вниманието на: кмета на Община Никопол и председателя на Общински съвет - Никопол
  • Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за изменение на „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“, приета с Решение № 498/24.03.2023 г. на Общински съвет – Никопол.

По електронен път:

  • На ел. поща: Obshtina@nikopol.egov.bg, obs_nik@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за изменение на „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“, приета с Решение № 498/24.03.2023 г. на Общински съвет – Никопол.

 

 


Дата на откриване: 29.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 28.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари