Обществени консултации

Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Съгласно законовата делегация на чл. 164г, ал. 7 от Закона за движението по пътищата, е предвидено с акт на Министерския съвет да се определят условията, редът и начинът за извършване на проверките на пътната инфраструктура с оглед на безопасността на движението по пътищата, както и изискванията към длъжностните лица, които ги извършват. С проекта на наредба се доразвиват и конкретизират този кръг от обществени отношения, като се предлага съответната им регламентация на подзаконово ниво. Предвижда се служителите от специализираната администрация на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" да извършват проверките на пътната инфраструктура, чиято цел е повишаване безопасността на движението по пътищата чрез установяване на съответствието ѝ с изискванията на Закона за пътищата, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и потенциалните рискове за участниците в движението по пътищата. Обхватът на проверката включва оглед и оценка на определени индикативни елементи на пътната инфраструктура и влиянието им върху поведението на участниците в движението.

 


Дата на откриване: 22.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 май 2023 г. 13:19:43 ч.
buenova

поредната пожелателна наредба

За съжаление прочетох проект на поредната пожелателна наредба. Идеята е не само необходима, идеята е задължителна. Държавната агенция трябва да поеме своята роля и да започне да носи отговорност за нивото на пътната безопасност у нас. Това обаче няма да стане само със статистики и пожелания. Пътната инфраструктура е в окаяно състояние. Общините нехаят и назначаването на служители, които да следят за маркировки, пътни знаци и т.н. /без да се налага да мерят дупките от космоса срещу 5 млн. лева/, е задължително. Тези правомощия и задължения имат и органите на МВР, но както виждаме, същите не ги изпълняват. В наредбата обаче не видях какво се случва ако .... Ще направите проверка, ще дадете препоръки, но ако те не бъдат изпълнени какво следва. Кой ще бъде наказан и как ще ги накарате да оправят нещата и да изпълнявят предписанията Ви. Кога най-после ще настоявате наравно с нас за изваждането на Фонд Пътна безопасност от бюджета на МВР и по-скоро от общия бйюджет, защото в края на всяка година остатъкът не се прехвърля в този фонд, а в общия бюджет и се разходва за всичко друго, но не и за пътна безопасност. Ще даде препоръки, доклади, предписания и общините ще ви отговорят, че нямат пари. Какво правите тогава? Продължгавате да си пишете доклади и да водите статистики. Рузелтати искаме от тази агенция. Резултати. Стига само са санкционирали гражданите, нарушаващи ЗДвП. Време е да започнат да се санкционират и отговорните служители за тяхната немърливост. 

29 май 2023 г. 19:27:13 ч.
Velokultura

Тест

Тест

03 юни 2023 г. 15:53:16 ч.
joro112

Защо РБългария не изпълнява политиката на ЕС за ранно приобщаване младите към безопасното движение?

Забрана за тротинетки в София, Бургас и други градове?Вместо да въведат предмет безопасно движение в училищата, вместо да помогнат на учителите с учебни материали, клипове за придобиване умения да предвиждат и избягват опасности въвеждат забрани за да увеличат администрацията, корупцията и попречат на младите хора да придобият опит включвайки се в движението.🤔😱Директивата за свидетелства за управление дори предлага на страните членки да включват от рано , от 14 годишни мзладите навършили 14 години за категория АМ, от 16 годишни за категория В , докато тук забраняват изисквайки диплома за завършен 10-ти клас? Първо трябва да променят мисленето, хората на възлови места , на възрастните или да ги сменят , за да не пречат.Няма невъзможни неща, има неподходящи хора , които пречат.Вместо да вкарат в  закон за предучилищно и училищно образование изискване за задължителен предмет безопасно движение , сертификат при завършване всяка образователна степен , облекчения при обучение кандидатите за водачи на превозни средства , пак вкарват хранилки в закона за движение по пътищата за БЧК, за ИААА . Каква е целта на причини за глоби до 7000 лева за инструктора/преподавателя , когато се ползват за хранилки на проверяващи, а влизат в цената на обучение, плащат ги обучаваните кандидати?