Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане разпореждане с имоти – общинска собственост собственост за 2023 г., приета с Решение №3/ 10.03.2023 година и допълнена с Решение №32/ 18.04.2023 година на Общински съвет - Белене.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Програмата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Белене, както и на следния електронен адрес: obshtinabl@abv.bg.

 


Дата на откриване: 17.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 16.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари