Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и въз основа на направените препоръки по чл. 18б от Закона за нормативните актове, в следствие на извършена последваща оценка на въздействието на Закона за професионалното образование и обучение.

Основната цел на проекта на закон е да модернизира и усъвършенства правната регулация на обществените отношения в областта на професионалното образование и обучение.


Дата на откриване: 10.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
29 май 2023 г. 14:54:33 ч.
AtanasIvanov71

Мнение по ЗПОО

Бих желал да взема отношение по два отделни проблема които според мен съществуват и не се предвижда решение на тях в закона.

1. Проблема за несъответсвието на наредбите за правоспособност (най-вече за мотокаристи,машинисти и заваряване) със ЗПОО по отношение входящо образователно равнище, учебните планове и хорариума часове.

Предлагам в закона да бъде записано,че когато обучението е само за правоспособност с приоритетност да са наредбите а не ЗПОО. В противен случай винаги един от двата нормативни документа е нарушен.

2.Според мен не е редно да бъдат заличавани специалности по които в последните пет години не е извършвано обучение. Центровете за професионално обучение са на свободния пазар и не може да се планира приема така както е при училищата.Икономическата ситуация е много динамична и никой не може да предвиди утре какви специалисти ще са необходими за пазара на труда.