Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и Портала за обществени консултации, Община Две могили приема предложения и становища относно Проекта за изменение на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ на е-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в 30-дневен срок на e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

 

*Обновена на 27 април, 2023 г.

 


Дата на откриване: 25.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Две могили
Дата на приключване: 25.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари