Обществени консултации

ИД на Наредба № Н-7/17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане

С Проекта на  Наредбата се цели да се регламентират въпросите, свързани с финансовите средства за пътните пари при отиване и връщане от платен годишен отпуск на военнослужещите и цивилните служители, които имат повече от едно правоотношение в рамките на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 12.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари