Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

На основание чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК Община Сунгурларе чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе.

 

Формата за участие в производството по издаване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от стана на заинтересованите лица и организации са предложения и възражения, които могат да бъдат входирани в деловодството на Община Сунгурларе, или подадени на e-mail: kmetsungurlare@abv.bg  в 30 дневен срок от датата на публикуване на проекта.

 


Дата на откриване: 16.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сунгурларе
Дата на приключване: 14.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари