Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът заедно с мотивите към него,  е публикуван  на официалната интернет страница на Община Сопот: www.sopot-municipality.com.

В 30 – дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – oa_sopot@abv.bg.

 


Дата на откриване: 16.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 18.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари