Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Трансплантологията е мултидисциплинарна дейност, която обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациентите след извършена трансплантация.  

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия след извършена трансплантация на бъбреци, черен дроб, бял дроб или сърце.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел - осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на трансплантологията, като мултидисциплинарна дейност, и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 3.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари