Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по- висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Общинския съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.

 


Дата на откриване: 1.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 31.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари