Обществени консултации

Консултационен документ относно Последваща оценка на въздействието по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ)

Основната цел е да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища и информация от заинтересованите страни относно настъпилите ефекти/резултати от прилагането на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и да се предприемат съответните мерки за усъвършенстването на ЗМПВВППРБ (https://www.marad.bg/bg/node/883).
Срокът за провеждане на консултацията е 14 (четиринадесет) работни дни след публикуването на настоящия консултационен документ. Консултационният документ е публикуван на Портала за обществени консултации. Всички заинтересовани страни могат да дадат предложения по следните начини: - на Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
- по електронна поща на имейл: silvina.bakardzhieva@marad.bg; eleonora.karakoleva@marad.bg Изпратените предложения ще бъдат разгледани и обсъдени при изготвянето на последващата оценка. Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултацията, ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна последваща оценка на въздействието на ЗМПВВППРБ. Последващата оценка на въздействието ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, в изпълнение на чл. 22, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Относими документи и нормативни актове:

- Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

- Решение № 436 на Министерския съвет от 05.07.2022 г. за одобряване на списък със законопроекти, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието, и със закони, на които ще бъде извършена последваща оценка на въздействието, през 2022 г.

 


Дата на откриване: 27.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари