Обществени консултации

Проект на заповед за утвърждаване на Методика по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С утвърждаването на методиката се очаква да се създаде яснота в приложението на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за земеделските стопани, поели ангажимент по мярката, относно размера на подпомагането, което могат да получат на база заявеното, поетите ангажименти и констатираното от Държавен фонд „Земеделие“ неспазване на изпълнението на тези ангажименти.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 MHadzhiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 10.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари