Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

С Постановление № 54 на Министерски съвет от 23.03.2017 г. в структурата на Университета за национално и световно стопанство е открит Институт по творчески индустрии и бизнес, който с Постановление № 294 на Министерския съвет от 29.10.2020 г. е преименуван на Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

Академичният съвет на УНСС е взел решение (протокол № 2/23.03.2022 г.) Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер да носи името на проф. д-р Борислав Борисов. В този смисъл е и предложението на ректора на висшето училище до министъра на образованието и науката.

Мотивите за решението на Академичния съвет са свързани с огромния академичен и обществен принос на проф. д-р Борислав Борисов, бивш ректор на университета, и заслугите му за развитие и утвърждаване позициите на висшето училище; усилията му за създаване на катедра „Интелектуална собственост“, на Центъра за интелектуална собственост и на Института по творчески индустрии и бизнес (сега Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер). Работата на проф. Борисов, както и безспорният му авторитет сред академичните среди, са основание институтът да носи неговото име, с което ще бъде отдадена заслужена почит към професионалната и научната му дейност.


Дата на откриване: 17.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари