Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

              Проектът на национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България е разработен във връзка с изпълнението на чл. 4 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.

В националния план за действие се предприемат дейности по отношение на:
      - системата за сертифициране на лицата, които боравят с пестициди в рамките на професионалната си дейност (професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти);
      - продажбата на пестициди;
      - боравенето с пестициди, съхранението на пестициди и управлението на техните празни опаковки и остатъчни количества;
      - проверката на използваното оборудване за прилагане на пестициди;
      - въздушното пръскане;
      - намаляването на употребата или на рисковете от пестициди за определени площи;
      - специалните мерки за опазване на водната среда и на питейната вода;
      -  допълнителните мерки за опазване на околната среда;
      - интегрираното управление на вредителите;
      - повишаването на осведомеността на широката общественост.
Основни цели на националния план за действие са намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи.


Дата на откриване: 12.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари