Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за икономически анализи

Създаването на Съвет за икономически анализи има за цел да постави основите на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка при вземането на стратегически и дългосрочни икономически решения. Съветът ще оценява дългосрочните предизвикателства пред българската икономика и ще отправя предложения за най-подходящите политики за тяхното преодоляване. Той ще има съвещателен характер и ще включва икономисти от академичната общност, включително от престижни международни университети.

 


Дата на откриване: 13.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.2.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2023 г. 22:56:48 ч.
grainis

Институтът за Биомаса и Биогорива предлага своята Програма "БГ-Развитие" за икономически анализ

 
Институтът за Биомаса и Биогорива - София - ibb.alle.bg , предлага своята Програма "БГ-Развитие" bg-razvitie.alle.bg за икономически анализ от бъдещия Съвет .