Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията

Необходимостта от извършване на промени в чл. 6 от Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, в който е определен размера на точките, които се отнемат за различни видове нарушения на правилата за движение по пътищата, произтича от факта, че са настъпили промени в чл. 174 от ЗДвП. Предложени са група от нарушения, за които до този момент не са отнемани контролни точки, както и е завишен размера на отнеманите точки за определени нарушения, поради потребността за намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Управлението на моторни превозни средства от водачи след употреба на алкохол е сред най-опасните деяния, застрашаващи безопасността на движението по пътищата, тъй като намалява възможностите на водача да възприема нормално пътната обстановка, забавя неговите реакции, повишава неговото самочувствие. То създава сериозна опасност за останалите участници в движението и за пътниците, които превозва. Ето защо, по отношение на управление на моторно превозно средство след употребата на алкохол (чл.174 от ЗДвП) са диференцирани точките, които се отнемат за двата нови интервала на концентрация на алкохол в кръвта, от 0.5 на хиляда до 0.8 на хиляда и от 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда, съответно 8 и 12 контролни точки. Завишен е размера на отнеманите точки за повторно нарушение по чл. 174, ал. 2 от 15 на 20 точки, както и когато водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози по чл. 174, ал. 3 от 12 на 15 точки. Запазва се размера на отнеманите точки по две нарушения: по чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за управление на МПС, на което табелите не са поставени на определените места - 8 точки и по чл. 175, ал. 3 за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер -10 точки. Въвежда се нов пункт за отнемане на точки за нарушение по чл. 178ж, ал. 1, предложение 1 от ЗДвП, за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала - 10 контролни точки. Движението в лентата за принудително спиране по автомагистрала е изключително опасно нарушение поради застрашаване живота на пътниците в спрелите принудително по някаква причина МПС и възпрепятстване движението на автомобилите от спасителните служби, в случай на тежко пътнотранспортно произшествие или друг инцидент. Завишава се броя на отнеманите точки за нарушение по чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП за водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път от 10 на 15 точки. Това нарушение, в условията на високи скорости, застрашава директно живота и здравето на хората, пътуващи в правилно движещите се моторни превозни средства. За повторно нарушение по предишните два пункта, съгласно чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП е предложено да се отнемат 20 контролни точки. Изпреварването е една от най-опасните маневри, като неправилното й извършване често завършва с челен удар. Опасността означава, че някой друг участник в движението е принуден да извършва спасителна маневра. Затова, за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението по чл. 179, ал. 1, т. 5,предложение 5 от ЗДвП се увеличават отнеманите контролни точки от 10 на 13. За нарушение на правилата за преминаване през железопътен прелез по чл. 180, ал. 1, т. 3, предложение 2 от ЗДвП се увеличават отнеманите точки от 5 на 10, тъй като това е умишлено нарушение с много висока степен на опасност. Всички пътнотранспортни произшествия на ж. п. прелез завършват с тежки последствия. На следващо място, превишаването на разрешената скорост е изключително опасно нарушение. В статистиката, по причина скорост, се регистрират над 30% от всички смъртни случаи. Скоростта, по време на произшествието, оказва пряко влияние върху тежестта на получените травми. В тази връзка се завишава броя на отнеманите точки от 12 на 18 за превишаване на разрешената максимална скорост в населени места с над 50 км/час по чл. 182, ал. 1, т 6 и по чл. 182, ал. 3, точка 6 от ЗДвП от водачи на МПС за обществен превоз на пътници и товари.


Дата на откриване: 12.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.2.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 януари 2023 г. 20:19:39 ч.
buenova

препоръки

1.  С направеното предложение в т.3 се затвърждава за пореден път един много голум проблем, за който съм насочила вниманието на МВР с предложения, които съм отправила по друг въпрос.

Проблемът се състои в това, че ако по една или друга причина водач откаже да бъде тестван на място, независимо дали ще даде кръв за лабораторно изследване или не, към него се подхожда като към вочак с положителен тест, включително и използвайки съюзът ИЛИ в т.3 му се отнемат контролни точки. Т.е. водачът се третира като виновен до доказване на противното и докато излязат резултатите от кръвните му изследвания, което що се касае за наркотични вещества отнема не по-малко от 6 месеца, той остава без книжка и без автомобил, а така записано в т.3 и без контролни точки. Това е абсолютно недопустимо. Всеки е и трябва да се третира като невинен до доказване на противното и може да бъде санкциониран едва, когато се докаже вината му – в случая едва, когато излязат резултатите от кръвните проби и същите са положителни. 

Тук не говорим за водачи, които тотално отказват да бъдат тествани, както с полеви, така и с кръвни тестове. Говорим за онези, които по една или друга причина НЕ ЖЕЛАЯТ да бъдат тествани с дрегер или Дръг 5000, но желаят да дадат кръвна проба.

Съдилищата се напълниха с такива дела срещу МВР, защото след излизането на отрицателните проби водачите съдят МВР за причинени вреди.

Затова считам, че разпоредбата на т.3 трябва да гласи:

„когато водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози И не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 от ЗДвП) – 15 контролни точки;

 

2. т.4 предвижда за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;

Ще обърна внимание на факта, че много водачи са поставили регистрационните си номера на определените за това места, но са ги поставили по начин, който не позволява същите да бъдат видени или заснети от камери. Например мотористите, които карат своите мотори със сгънати рег.№.

Затова тук трябва да бъде добавен и текстът „или същият е поставен по начин, затрудняващ тяхното разчитане“ или нещо подобно.

Същата промяна съм предложила да бъде направена и в ЗДвП

 

3. Моля да бъде предвидено отнемане на контролни точки и за водачи, които управляват технически неизправни МПС. Техническата неизправност е много сериозно нарушение, отговорност за водача и опасност, криеща огромни рискове за всички участници в движението. Помним буса, който се движеше без заден мост в София. Не сме забравили и ПТП с автобусите-ковчези на Бакаджика и на АМ“Тракия“, при които загинаха десетки невинни жертви.

17 януари 2023 г. 15:25:33 ч.
dino

До buenova, и коментар за непоставен колан и неспиране на пешеходна пътека

То проблемът е, че това е подзаконов НА, който не може да излиза от рамките на ЗДП. Наредбата (в случая) се приема с ПМС, докато ЗДП е работа на парламента, където тече безмилостна предизборна борба.

За мен учудващото е друго - и тук непоставянето на предпазен колан, т.е. нещо, което не създава опасност за другите участници в движението, е приравнено по тежест с неспирането на червен светофар и пешеходна пътека. Наказанията следва да отразяват степента на обществена опасност, която създават съответните действия, а тук имаме драстично несъответствие. Чл.183 от ЗДП също се нуждае от корекция, но там поне глобата за едното е 50лв, а за другото 100лв.

24 януари 2023 г. 16:56:12 ч.
CvG

Цв. Г. "Труд" Предложение за нов член 26

Предлагатм още един параграф с нсов член 26.

1. МВР създава и поддържа електронен регистър с контролните точки на всички водачи в Рупиблика България.

2. Осигурява се достъп по електронен път на всички водачи до електронния регистър на специален раздел в сайта на МВР.

3. При всяско отнемане на контролни точки, наказващият орган е длъжен да уведоми водача по електронен път или по пощата черз писмо с обратна разипска колко контролни точки му остават към датата на влизане в сила на отнемането.

24 януари 2023 г. 16:59:10 ч.
CvG

Цв. Г. "Труд" Предложение за нов член 26 (редактиран текст)

50лв, а за другото 100лв.

 

24 януари 2023 г. 16:56:12 ч.
CvG

Цв. Г. "Труд" Предложение за нов член 26

Предлагам още един параграф с нов член 26.

1. МВР създава и поддържа електронен регистър с контролните точки на всички водачи в Република България.

2. Осигурява се достъп по електронен път на всички водачи до електронния регистър на специален раздел в сайта на МВР.

3. При всяско отнемане на контролни точки, наказващият орган е длъжен да уведоми водача по електронен път или по пощата черз писмо с обратна разписка колко контролни точки му остават към датата на влизане в сила на отнемането.

30 януари 2023 г. 10:14:48 ч.
Деца на борда

Отнемане на по-голям брой точки за неправилно преовзване на деца

Автомобилните катастрофи са сред водещите причини за смърт при деца. Те са особено уязвими участници в движението и по-лесно стават невинни жертви при ПТП и именно заради това правилното използване на обезопасителните системи за деца е от изключителна важност за предотвратяване или минимизиране на нараняванията им при катастрофи. Тяхното неизползване или неправилно използване обрича децата на тежки и понякога фатални травми.

В допълнение, поради възрастта и слабата (или никаква) преценка на децата относно рисковете, задължение и отговорност на възрастните е да вземат решенията, свързани с тяхната безопасност.

В периода 2016-2017 г. Световната здравна организация започна подготовка на 12 цели за изпълнение, по които е постигнат консенсус по време на срещата на държавите-членки на организацията, проведена на 20-21 ноември 2017 г. в Женева. Една от тези цели е до 2030 г. да се постигне близо 100% увеличение на дела на пътниците, които използват предпазни колани или системи за обезопасяване на деца. Основен акцент на работата на Европейската комисия във връзка с безопасността на моторните превозни средства се поставя върху безопасността на пътниците (в т.ч. системите за обезопасяване на деца). В същия смисъл е и една от целите, заложени в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030, а именно „превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата“.

В предложения Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. превозването на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 от ЗДвП) е приравнено с неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) като и за двете нарушения е предвидено отнемане на еднакъв брой контролни точки – 10. С оглед значимостта на правилната употреба на системите за обезопасяване на децата в МПС и предвид, че тяхната безопасност не зависи от тях самите, а е отговорност на възрастните, предлагаме:

-           за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 от ЗДвП) да бъдат отнемани  12 контролни точки. При повторно нарушение да бъдат отнемани 20 точки, тъй като повторното нарушение представлява демонстрация на умишленост, дори системност, и следва да бъде санкционирано по-сурово.

Мнението ни е, че държавата, в лицето на нейните институции, следва да изведе живота и здравето на децата като приоритет, като предвиди адекватни наказания за нарушителите и осъществява стриктен контрол по отношение спазването на правилата, касаещи детския живот.

 

13 февруари 2023 г. 10:25:10 ч.
office_BITSA

Становище на Бългаска ИТС Асоциация по проекта на Наредба

Във връзка с представения Проект за изменение и допълнение на Наредба No Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки, съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение изразяваме следното становище:

  1. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите „аналози или не изпълни предписанието“ се заменят с „аналози и не изпълни предписанието“.

Мотиви: ако остане „или“ на водача може да му бъдат отнети контролни точки когато откаже да бъде изследван на място, но даде кръвна проба, а включително и ако не откаже да бъде изследван с на място, но не даде кръвна проба, което считаме за неправилно.

  1. В точка 6 думите „за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала“ да се заменят със „за движение или спиране в лентата за принудително спиране по автомагистрала в нарушение на ЗДвП

Мотиви: Неправомерното спиране също е опасно. Има случай съгласно ЗДвП в които се допуска спиране и движение в лентата за принудително спиране на автомагистрала, за това считаме, че е редно да се уточни „в нарушение на ЗДвП“.

  1. В т. 14 думите „предимство! (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 от ЗДвП)“ да се замени с „предимство!, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 1 от ЗДвП)“.

Мотиви: Спирането на знак Стоп се констатира субективно от контролния орган, считаме, че контролни точки следва да се отнемат при създадена непосредствена опасност за движението.

  1. Предлагаме създаването на следните точки:
    1. „22. за управление на ППС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване (чл. 179, ал. 6, т. 3 ЗДвП)-10 к.т.;“
    2. „23. за управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 ЗДвП (чл. 177, ал. 1, т. 2 ЗДвП)-12 к.т.;“

 

  1. Да се създаде нова ал. 2:

„(2) За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 8 к.т“

  1. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя:

„(3) На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), еднократно в рамките на една година не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба.

Мотиви по т. 4-6: Посочените в т. 4 нарушения също имат сериозно отношение към безопасността на движението по пътищата и отнемането на контролни точки за тях ще има възпиращ ефект за потенциалните нарушители. За причинено ПТП следва да се отнемат допълнителни точки, защото има пряка вреда от неспазване на правилата за движение по пътищата.

Системата с отнемане на контролни точки се обезсмисля при съществуването н сега действащата ал. 2. Ако 6 години нямаш нарушения, даже и да не си управлявал МПС това те „имунизира“ за последващо отнемане на контролни точки включително ако си системен нарушител. Именно за това предлагаме водачите с контролен талон без нарушение да бъдат толерирани само ако са извършили едно нарушение водещо до отнемане на контролни точки в рамките на една година.