Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

С приемането на проекта на постановление на Министерския съвет ще се определят:
1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г.;
2. структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията; 
3. изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;
4. правила за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
 

С оглед необходимостта от спешно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление и  на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни.

 


Дата на откриване: 6.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари