Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на приме

Проектът на наредба е изготвен във връзка с измененията на чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за частната охранителна дейност. В чл. 5, ал. 1, т. 5 от закона думите „охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“ се заменят с „охрана на обекти - недвижими имоти“, а т. 6 предвиждаща „охрана на урбанизирани територии“ е отменена. Предвид законодателните изменения, се предлага съответна промяна в Глава трета от наредбата чрез изменения на Раздел V „Охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“ и отмяна на Раздел VI „Охрана на урбанизирани територии“. С оглед улесняване на процеса по предаване на задържано лице на полицейските органи се предлага поддържане на готови бланки на протокол за предаване на задържано лице, както и тяхното съхранение чрез промени в чл. 10 и 13. Запознаването на всяко лице от охранителния състав с документите, касаещи извършването на вида дейност и действията на служителите е коректно да е преди първото изпълнение на дейностите по конкретното направление, за което се предлагат промени в чл. 16 и чл. 41. За прецизиране на нормите се предлагат промени и в чл. 12, 34, 39 и 43.


Дата на откриване: 6.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари