Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили

 На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и Портала за обществени консултации, Община Две могили приема предложения и становища относно Проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ на е-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в 14-дневен срок на e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за изменение на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ, /наричана по-долу за краткост Наредба № 7/.


Дата на откриване: 4.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Две могили
Дата на приключване: 18.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари