Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

Основната цел на предлагания проект на наредба е да се усъвършенства създадената до момента нормативно уредба, като се разпишат в детайли изисквания, свързани с концепцията на кандидатите, в частта относно съдържанието и оформянето ѝ.

Разписват се подробно определени действия, свързани с работата на комисията по допускане на кандидатите до участие в конкурса.

С оглед практиката по прилагане на наредбата се допълват разпоредби, свързани със състава на комисията, с които се цели създаване на необходими разпоредби, гарантиращи спазване на изискванията на КТ и постигане на обективен резултат от всеки проведен конкурс.


Дата на откриване: 14.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари