Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 9 от 2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ИАГ, в нейните структури и в ...

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

 

Целта на проекта е да се отстранят съществуващи несъответствия и привеждането на наредбата в съответствие с действителната фактическа обстановка, както и подобряване условията на труд и задоволяване потребностите на служителите чрез обезпечаване на необходимото количество (по елементи) теренно облекло за отделните категории служители.

 

  Отговорна структура:

   Изпълнителна агенция по горите,

   Министерство на земеделието

  Електронен адрес:

   iag@iag.bg

 


Дата на откриване: 6.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари