Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз и мотивите към нея

Въвежда се изискването лицата да декларират съотношението на сделките с право на приспадане на данъчен кредит и такива без право на приспадане на данъчен кредит, както и да могат да предоставят електронни удостоверения, които да бъдат проверени по електронен път. Отпада необходимостта да се предоставят оригиналните документи с цел лицата да разполагат с тях по всяко време за целите на икономическата си дейност, като разходно оправдателни документи и ще се изискват единствено заверени копия от тях. Осъвременяват се праговете за възстановяване  на данък върху добавената стойност и с цел да не се получи затруднение при определяне на тези прагове, свързани с възстановяване на данъка за 2022 г. и 2023 г., е предложено същите да влязат в сила от 01.01.2023 г.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари