Обществени консултации

Съветът за развитие на гражданското общество пита по какви приоритети да се осъществява финансирането на обществено значими проекти на гражданските организации

Съветът за развитие на гражданското общество (Съветът), консултативен орган към Министерския съвет, в изпълнение на правомощията си по чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обявява обществена консултация на тематичните области, които да залегнат в грантовата схема, по която ще се осъществи финансирането на обществено значими проекти на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.
 
Консултацията се провежда в периода 2 – 16 декември 2022 г. и се осъществява чрез попълване на анкета за избор и приоритизиране между 5 дефинирани области. За участие в анкетата, моля следвайте линка - https://forms.office.com/e/0yfUphNNtP
 
В анкетата могат да участват граждански организации в обществена полза.
 
След провеждане на консултацията, Съветът, на свое заседание ще определи приоритетите, които да залегнат в основата на финансовия механизъм по смисъла на чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Резултатите от анкетата ще бъдат оповестени на Портала за обществени консултации и на ФБ страницата на Съвета.
 


Дата на откриване: 2.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари