Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ), се предвижда удължаване на нормативно определения срок на работа на ликвидационната комисия за ликвидация на фонда от седем месеца на една година. Промяната произтича от необходимостта от извършване на възложения от Сметната палата одит на дейността на закрития фонд, което ще позволи предаване на цялостния архив на НКЖФ съгласно Закона за Националния архивен фонд. Срокът за предложения, становища и възражения по публикуваните за обществена консултация документи е 14 дни. Съкратеният срок за съгласуване на документите е предпоставен от невъзможността Сметната палата да приключи възложения одит на дейността на фонда в рамките на определения срок за ликвидация, което поражда необходимостта своевременно, преди изтичането му, да бъде удължен срокът на работа на ликвидационната комисия с още пет месеца – до 25.05.2023 г.

 

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари