Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1243 от 9 ноември 2020 г. за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение

Предлаганите нормативни промени са насочени към актуализиране и прецизиране на съществуващата нормативна уредба за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите за участие в изпълнението и/или управлението на проекти или програми - при осигурени финансови средства в рамките на съответните проекти или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори, по които бенефициент или изпълнител е МВР или структура на МВР.


Дата на откриване: 24.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари