Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за градската среда.
Краткият 14 – дневен срок е свързан с необходимостта от съобразяване на проекта с изискваният на националната програма за саниране, с оглед съобразяване на възможностите, които същата предлага за кандидатстване. Същевременно с това е необходимо наредбата да е в сила от 01.01.2023 г., за да се съобразят проектите на сградите, които ще кандидатстват за финансиране по посочената програма за саниране. 
 
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  z.georgieva@burgas.bg;  arch@burgas.bg;
 


Дата на откриване: 23.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари